Vitajte na stránke Klubu absolventov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

Vážené absolventky, vážení absolventi,

vitajte na stránkach Klubu absolventov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Nájdete tu informácie o aktivitách organizovaných na fakulte a informácie o programe benefitov pre členov klubu.

Klub absolventov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vznikol v roku 2021 na podnet dekanky Edity Partovej pri príležitosti 75. výročia založenia fakulty. Je určený všetkým absolventom bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov.

Ambíciou Klubu absolventov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je vytvorenie novej platformy na komunikáciu medzi absolventmi navzájom a na komunikáciu absolventov s fakultou.